XII Канцлер юстиции

§ 141

В вопросах руководства своей канцелярией канцлер юстиции пользуется теми же правами, каковыми по закону наделен министр в вопросах руководства министерством.

Õiguskantsleril on oma kantselei juhtimisel samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimiseks.


Канцлер юстиции может участвовать в заседаниях Рийгикогу и Правительства Республики с правом совещательного голоса.

Õiguskantsler võib sõnaõigusega osa võtta Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungitest.