I Общие положения

§ 1

Эстония – самостоятельная и независимая демократическая республика, где носителем верховной власти является народ.

Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.


Самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы.

Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.