II Основные права, свободы и обязанности

§ 14

Обеспечение прав и свобод является обязанностью законодательной, исполнительной и судебной власти, а также местных самоуправлений.

Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.