II Основные права, свободы и обязанности

§ 19

Каждый имеет право на свободу самовыражения.

Igaühel on õigus vabale eneseteostusele.


Каждый, пользуясь своими правами и свободами и исполняя обязанности, обязан уважать и учитывать права и свободы других людей, а также соблюдать законы.

Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust.