II Основные права, свободы и обязанности

§ 27

Семья как основа сохранения и приумножения народа и как основа общества находится под защитой со стороны государства.

Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.


Супруги имеют равные права.

Abikaasad on võrdõiguslikud.


Родители вправе и обязаны воспитывать своих детей и заботиться о них.

Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.


Закон устанавливает защиту родителей и детей.

Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse.


Семья обязана заботиться о своих членах, нуждающихся в помощи.

Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest.