VII Законодательство

§ 103

Правом законодательной инициативы обладают:

Seaduste algatamise õigus on:


1) члены Рийгикогу;

1) Riigikogu liikmel;


2) фракции Рийгикогу;

2) Riigikogu fraktsioonil;


3) комиссии Рийгикогу;

3) Riigikogu komisjonil;


4) Правительство Республики;

4) Vabariigi Valitsusel;


5) Президент Республики в вопросе об изменении Конституции.

5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks.


Рийгикогу имеет право на основании решения, принятого большинством голосов всего состава, обратиться к Правительству Республики с предложением инициировать проект, рекомендованный Рийгикогу.

Riigikogul on õigus koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse alusel pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu.