VII Законодательство

§ 102

Законы принимаются в соответствии с Конституцией.

Seadusi võetakse vastu kooskõlas põhiseadusega.