VI Правительство республики

§ 101

Член Правительства Республики может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Vabariigi Valitsuse liiget saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.


Полномочия члена правительства прекращаются с вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении.

Valitsuse liiget süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega lõpevad tema volitused.