VI Правительство республики

§ 100

Члены Правительства Республики могут участвовать в заседаниях Рийгикогу и его комиссий с правом совещательного голоса.

Vabariigi Valitsuse liikmed võivad sõnaõigusega osaleda Riigikogu ja tema komisjonide istungitel.