VII Законодательство

§ 109

Если Рийгикогу не может собраться, то в случае неотложной государственной необходимости Президент Республики имеет право издавать указы, имеющие силу закона и скрепленные подписями председателя Рийгикогу и премьер-министра.

Kui Riigikogu ei saa kokku tulla, võib Vabariigi President edasilükkamatute riiklike vajaduste korral anda seaduse jõuga seadlusi, mis kannavad Riigikogu esimehe ja peaministri kaasallkirja.


Как только Рийгикогу собирается, Президент Республики представляет ему указы, и Рийгикогу незамедлительно принимает закон об их утверждении либо отмене.

Kui Riigikogu on kokku tulnud, esitab Vabariigi President seadlused Riigikogule, kes võtab viivitamatult vastu nende kinnitamise või tühistamise seaduse.