VIII Финансы и государственный бюджет

§ 115

На каждый год Рийгикогу принимает закон о бюджете всех доходов и расходов государства.

Iga aasta kohta võtab Riigikogu seadusena vastu riigi kõigi tulude ja kulude eelarve.


Правительство Республики предоставляет Рийгикогу проект государственного бюджета не позднее, чем за три месяца до начала бюджетного года.

Vabariigi Valitsus esitab riigieelarve eelnõu Riigikogule hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta algust.


По предложению правительства Рийгикогу может принять дополнительный бюджет в течение бюджетного года.

Valitsuse ettepanekul võib Riigikogu eelarveaasta kestel vastu võtta lisaeelarve.