VIII Финансы и государственный бюджет

§ 118

Принятый Рийгикогу государственный бюджет вступает в силу с начала бюджетного года. Если государственный бюджет не будет принят Рийгикогу к началу бюджетного года, то в этом случае разрешается ежемесячно совершать расходы в пределах до одной двенадцатой части расходов предыдущего бюджетного года.

Riigikogu poolt vastuvõetud riigieelarve jõustub eelarveaasta algusest. Kui Riigikogu ei võta riigieelarvet eelarveaasta alguseks vastu, võib iga kuu teha kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni eelmise eelarveaasta kulutustest.