XI Государственный контроль

§ 133

Государственный контроль проверяет:

Riigikontroll kontrollib:


1) хозяйственную деятельность государственных учреждений, государственных предприятий и прочих государственных организаций;

1) riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevust;


2) использование и сохранность государственного имущества;

2) riigi vara kasutamist ja säilimist;


3) использование и распоряжение государственным имуществом, переданным во владение местных самоуправлений;

3) kohalike omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamist ja käsutamist;


4) хозяйственную деятельность тех предприятий, в которых государство имеет более половины голосов, определенных паями или акциями, либо тех предприятий, кредиты или выполнение договорных обязательств которых гарантируются государством.

4) nende ettevõtete majandustegevust, kus riigil on üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest või kelle laene või lepinguliste kohustuste täitmist tagab riik.