XI Государственный контроль

§ 138

Государственный контролер может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Riigikontrolöri saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.