XII Канцлер юстиции

§ 143

Один раз в год канцлер юстиции представляет Рийгикогу обзор соответствия Конституции и законам правообразующих актов законодательной и исполнительной государственной власти и местных самоуправлений.

Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule ülevaate seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega.