XII Канцлер юстиции

§ 144

Правовой статус канцлера юстиции и распорядок работы его канцелярии устанавливаются законом.

Õiguskantsleri õigusliku seisundi ja tema kantselei töökorralduse sätestab seadus.