XIII Суд

§ 151

Порядок организации представительства, защиты, государственного обвинения и надзора за законностью в судопроизводстве устанавливается законом.

Esinduse, kaitse, riikliku süüdistuse ja seaduslikkuse järelevalve korralduse kohtumenetluses sätestab seadus.