XIII Суд

§ 153

В период пребывания в должности судья может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению Государственного суда с согласия Президента Республики.

Kohtunikku saab ametisoleku ajal kriminaalvastutusele võtta ainult Riigikohtu ettepanekul Vabariigi Presidendi nõusolekul.


Председатель и члены Государственного суда могут быть привлечены к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Riigikohtu esimeest ja liikmeid saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.