XIV Местное самоуправление

§ 159

Местные самоуправления имеют право образовывать союзы и совместные учреждения вместе с другими местными самоуправлениями.

Kohalikul omavalitsusel on õigus moodustada teiste kohalike omavalitsustega liite ja ühisasutusi.