III Народ

§ 57

Правом голоса обладают граждане Эстонии, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks.


Граждане Эстонии, признанные судом недееспособными, не обладают правом голоса.

Hääleõiguslik ei ole Eesti kodanik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.