III Народ

§ 58

Законом может быть ограничено участие в голосовании граждан Эстонии, осужденных судом и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Seadusega võib piirata nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohtades.