IV Рийгикогу

§ 66

Первое заседание Рийгикогу нового созыва проводится в десятидневный срок со дня объявления результатов выборов. Первое заседание Рийгикогу созывается Президентом Республики.

Riigikogu uue koosseisu esimene istung toimub kümne päeva jooksul arvates Riigikogu valimise tulemuste väljakuulutamisest. Esimeseks istungiks kutsub Riigikogu kokku Vabariigi President.