IV Рийгикогу

§ 68

Внеочередные сессии Рийгикогу созываются председателем Рийгикогу по предложению Президента Республики, Правительства Республики либо как минимум одной пятой состава Рийгикогу.

Riigikogu erakorralised istungjärgud kutsub kokku Riigikogu esimees Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse või vähemalt viiendiku Riigikogu koosseisu ettepanekul.