IV Рийгикогу

§ 69

Рийгикогу избирает из числа своих членов председателя Рийгикогу и двух заместителей председателя, которые организуют работу Рийгикогу в соответствии с Законом о регламенте Рийгикогу и Законом о порядке работы Рийгикогу.

Riigikogu valib oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest, kes korraldavad Riigikogu tööd vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele ja Riigikogu töökorra seadusele.