IV Рийгикогу

§ 74

Члены Рийгикогу имеют право обращаться с запросами к Правительству Республики и его членам, председателю совета Банка Эстонии, президенту Банка Эстонии, государственному контролеру и канцлеру юстиции. [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Riigikogu liikmel on õigus pöörduda arupärimisega Vabariigi Valitsuse ja tema liikmete, Eesti Panga nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole. [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


Ответ на запрос надлежит дать на заседании Рийгикогу в течение двадцати сессионных дней.

Arupärimisele tuleb vastata Riigikogu istungil kahekümne istungipäeva jooksul.