IX Международные отношения и международные договоры

§ 120

Порядок отношений Эстонской Республики с другими государствами и международными организациями устанавливается законом.

Eesti Vabariigi suhtlemise korra teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sätestab seadus.