V Президент республики

§ 81

При вступлении в должность Президент Республики приносит перед Рийгикогу следующую присягу народу Эстонии: «Вступая в должность Президента Республики, я (имя и фамилия) торжественно клянусь, что буду непоколебимо отстаивать Конституцию и законы Эстонской Республики, справедливо и беспристрастно пользоваться данной мне властью, верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все усилия и способности во имя блага народа Эстонии и Эстонской Республики»

Vabariigi President astub ametisse järgmise ametivande andmisega Eesti rahvale Riigikogu ees: "Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks."