V Президент республики

§ 80

Президент Республики избирается на должность на пять лет. Никто не может быть избран Президентом Республики более чем на два срока подряд.

Vabariigi President valitakse ametisse viieks aastaks. Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku.


Очередные выборы Президента Республики проводятся не ранее, чем за шестьдесят дней, и не позднее, чем за десять дней до истечения срока полномочий Президента Республики.

Vabariigi Presidendi korralised valimised toimuvad varemalt kuuskümmend ja hiljemalt kümme päeva enne Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemist.