V Президент республики

§ 85

Президент Республики может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства членов Рийгикогу.

Vabariigi Presidenti saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.