V Президент республики

§ 84

Со вступлением Президента Республики в должность прекращаются его полномочия и обязанности на всех выборных и номенклатурных должностях; кроме того, на срок президентства он приостанавливает свою партийную принадлежность.

Ametisseastumisega lõpevad Vabariigi Presidendi volitused ja ülesanded kõigis valitavates ja nimetatavates ametites ning ta peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.