VI Правительство республики

§ 95

При Правительстве Республики действует государственная канцелярия под руководством государственного секретаря.

Vabariigi Valitsuse juures on riigikantselei, mida juhib riigisekretär.


Государственного секретаря назначает на должность и освобождает от должности премьер-министр.

Riigisekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister.


Государственный секретарь участвует в заседаниях правительства с правом совещательного голоса.

Riigisekretär võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest.


Государственный секретарь как руководитель государственной канцелярии пользуется теми же правами, каковыми наделен законом министр в вопросах руководства министерством.

Riigisekretäril on riigikantselei juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimisel.