VII Законодательство

§ 106

На референдум не могут выноситься вопросы бюджета, налогов, финансовых обязательств государства, ратификации и денонсации международных договоров, введения и отмены чрезвычайного положения, а также государственной обороны.

Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi.


Порядок проведения референдума устанавливается Законом о референдуме (всенародном голосовании).

Rahvahääletuse korra sätestab rahvahääletuse seadus.