X Государственная оборона

§ 127

Государственную оборону возглавляет Президент Республики.

Riigikaitse kõrgeimaks juhiks on Vabariigi President.


Совет по вопросам государственной обороны при Президенте Республики является совещательным органом, состав и задачи которого устанавливаются законом. [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Vabariigi Presidendi juures on nõuandva organina Riigikaitse Nõukogu, kelle koosseisu ja ülesandeid sätestab seadus. [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]