XI Государственный контроль

§ 135

Государственный контролер представляет Рийгикогу обзор использования и сохранности государственного имущества за предыдущий бюджетный год одновременно с обсуждением в Рийгикогу отчета об исполнении государственного бюджета.

Riigikontrolör esitab Riigikogule ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta eelmisel eelarveaastal üheaegselt riigieelarve täitmise aruande arutamisega Riigikogus.