XI Государственный контроль

§ 136

Государственный контролер может участвовать в заседаниях Правительства Республики с правом совещательного голоса по вопросам, входящим в сферу его обязанностей.

Riigikontrolör võib oma ülesannetesse kuuluvais asjus võtta sõnaõigusega osa Vabariigi Valitsuse istungitest.


В качестве руководителя своего ведомства государственный контролер пользуется теми же правами, каковыми по закону наделен министр как руководитель министерства.

Riigikontrolöril on oma ametkonna juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhina.