XIII Суд

§ 146

Правосудие осуществляется только судом. Суд является независимым в своей деятельности и осуществляет правосудие в соответствии с Конституцией и законами.

Õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.