XIV Местное самоуправление

§ 157

Местное самоуправление имеет самостоятельный бюджет, основы и порядок формирования которого устанавливаются законом.

Kohalikul omavalitsusel on iseseisev eelarve, mille kujundamise alused ja korra sätestab seadus.


Местное самоуправление по закону имеет право устанавливать и собирать налоги, а также налагать повинности.

Kohalikul omavalitsusel on seaduse alusel õigus kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi.