XV Изменение конституции

§ 161

Право быть инициатором изменения Конституции имеют как минимум одна пятая часть состава Рийгикогу и Президент Республики.

Õigus algatada põhiseaduse muutmist on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ja Vabariigi Presidendil.


Вопрос об изменении Конституции не может быть возбужден и Конституция не может быть изменена в период действия чрезвычайного или военного положения.

Põhiseaduse muutmist ei saa algatada ega põhiseadust muuta erakorralise seisukorra ega sõjaseisukorra ajal.