XV Изменение конституции

§ 162

Глава I Конституции «Общие положения» и глава XV «Изменение Конституции» могут быть изменены только референдумом.

Põhiseaduse I peatükki "Üldsätted" ja XV peatükki "Põhiseaduse muutmine" saab muuta ainult rahvahääletusega.