XV Изменение конституции

§ 163

Конституция может быть изменена законом, принятым:

Põhiseadust saab muuta seadusega, mis on vastu võetud:


1) на референдуме;

1) rahvahääletusel;


2) двумя составами Рийгикогу подряд;

2) Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt;


3) Рийгикогу в качестве неотложного вопроса.

3) Riigikogu poolt kiireloomulisena.


Обсуждение законопроекта об изменении Конституции проводится Рийгикогу в трех чтениях, причем между первым и вторым чтениями должен быть перерыв продолжительностью не менее трех месяцев, а перерыв между вторым и третьим чтениями - не менее одного месяца. Способ изменения Конституции решается на третьем чтении.

Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu arutatakse Riigikogus kolmel lugemisel, kusjuures esimese ja teise lugemise vahet on vähemalt kolm kuud ning teise ja kolmanda lugemise vahet vähemalt üks kuu. Põhiseaduse muutmise viis otsustatakse kolmandal lugemisel.