XV Изменение конституции

§ 165

Чтобы изменить Конституцию двумя составами Рийгикогу подряд, проект закона об изменении Конституции должен получить поддержку большинства членов Рийгикогу.

Põhiseaduse muutmiseks Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt peab põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu saama Riigikogu koosseisu enamuse toetuse.


Если последующий состав Рийгикогу в первом чтении большинством в размере трех пятых голосов своих членов без изменений примет проект закона об изменении Конституции, получивший поддержку большинства предыдущего состава, то закон об изменении Конституции считается принятым.

Kui Riigikogu järgmine koosseis võtab esimesel lugemisel oma koosseisu kolmeviiendikulise häälteenamusega muutmatult vastu põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis sai eelmise koosseisu enamuse toetuse, siis on põhiseaduse muutmise seadus vastu võetud.