IV Рийгикогу

§ 61

Полномочия членов Рийгикогу начинаются со дня объявления результатов выборов. С этого же дня прекращаются полномочия членов Рийгикогу предыдущего созыва.

Riigikogu liikmete volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Samast päevast lõpevad Riigikogu eelmise koosseisu liikmete volitused.


Перед тем, как приступить к исполнению своих обязанностей, член Рийгикогу приносит должностную присягу на верность Эстонской Республике и ее конституционному строю.

Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele asumist ametivande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.