IV Рийгикогу

§ 62

Член Рийгикогу не связан мандатом и не несет юридической ответственности за голосование и политические заявления в Рийгикогу или его органах.

Riigikogu liige ei ole seotud mandaadiga ega kanna õiguslikku vastutust hääletamise ja poliitiliste avalduste eest Riigikogus või selle organites.