IV Рийгикогу

§ 63

Член Рийгикогу не вправе занимать никакую иную государственную должность.

Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis.


На период своих полномочий член Рийгикогу освобождается от обязанности проходить воинскую службу.

Riigikogu liige on oma volituste ajaks vabastatud kaitseväeteenistuse kohustusest.