IX Международные отношения и международные договоры

§ 123

Эстонская Республика не заключает международных договоров, противоречащих Конституции.

Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.


Если законы или иные акты Эстонии противоречат ратифицированным Рийгикогу международным договорам, то применяются положения международных договоров.

Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid.