X Государственная оборона

§ 129

В случае опасности, угрожающей конституционному строю Эстонии, Рийгикогу может по предложению Президента Республики или Правительства Республики большинством голосов своего состава объявить чрезвычайное положение во всем государстве, но на срок продолжительностью не более трех месяцев.

Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu puhul võib Riigikogu Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse ettepanekul oma koosseisu häälteenamusega välja kuulutada erakorralise seisukorra kogu riigis, kuid kõige kauem kolmeks kuuks.


Порядок введения чрезвычайного положения устанавливается законом.

Erakorralise seisukorra korralduse sätestab seadus.